Google Panda 4.0 har anlänt

Google Panda 4.0

21 Maj 2014 gick Panda 4.0 live

Idag den 21 maj gick Matt Cutts, ansvarig för Googles webbspam team, ut med att Google rullar ut Panda 4.0. Han delade nyheten på Twitter.


Som alltid är det fortfarande väldigt tidigt och det finns inte så mycket att säga om Panda 4.0 än men redan den 7 maj blev det tydligt att Google var igång med en ny stor algoritmuppdatering. Vi på Modifinder och en del andra i branschen märkte av något det datumet, antagligen testades den nya algoritmen. Följ diskussionen på seo-forum.se!

Search Engine Land förklarar djupare

Barry Schwartz, Search Engine Land's nyhetsredaktör, tror att Panda 4.0 är en stor uppdatering till själva algoritmen kontra bara en data refresh (Uppdateringar på månadsbasis). Detta tyder på att Google har gjort ändringar på hur själva Pandaalgoritmen identifierar webbplatser. Barry hade även information från Google som berättade att Panda 4.0 påverkar olika språk i olika utsträckning. På engelska t.ex., påverkar den nya algoritmen ungefär 7,5% av alla sökningar.

Vad är Panda?

Google Panda är en av Googles algoritmer som först släpptes i februari 2011. Algoritmen påverkar ranking i sökresultatet och riktar sig främst åt att sänka webbplatser av låg kvalitet eller "Tunnt innehåll", och istället belöna sajter av högre kvalitet.

Relaterat: Google Penguin 2.1 (Penguin 5)

21 maj 2014